MADDE 1 TARAFLAR
1.1 - SATICI
Unvanı : Mrv Matbaa / Sercan AKTAY
Adresi : Cevizli Mah. Fatih Cad. No.: 7/A Kartal / İSTANBUL
Telefon : 0 216 473 14 63
Eposta Adresi : info@mrvmatbaa.com

1.2 - ALICI
Adı Soyadı / Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

MADDE 2 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait online www.mrvmatbaa.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve 06.03.2011 Tarihli mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU
ÜRÜN
Marka :
Kodu :
Miktarı :
Tutarı : KDV Dahil.
Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI www.mrvmatbaa.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunuzu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce,Satıcı tarafından Tüketici'nin bilgilendirilmesine yönelik verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3 - Kargo ücreti standartta ALICI tarafından ödenmektedir, Fakat kampanyalar dahilinde Kargo ücreti MRV MATBAA tarafından da ödenebilmektedir. Kargo firmasının, ürünü ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle MRV MATBAA müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilmektedir MRV MATBAA ürünün her aşamasını müşteriye bildirmektedir.
4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 - SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.6 - SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadantüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade eder.
4.7 - Ürünün teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ürünler kişiye özel baskılı olduğundan ve sipariş sonrası baskıya alındığından alıcı siparişin yükümlülüğünden kurtulmuş sayılamaz. Ancak baskı öncesi bu durum gerçekleşirse SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 15 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 CAYMA HAKKI ALICI
Ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilirler. Ancak baskılı ürünlerde davetiye üzerine müşteriye özel ve müşteriden gelen şahsi bilgiler kullanıldığı için ve bu davetiyeler tekrar kullanılamayacağı için tek taraflı cayma hakkı mevcut değildir. Fakat ALICI siparişten 24 saat içerisinde ürün baskıya girmeden müşteri hizmetlerini arayarak eğer ürünü baskıya girmemiş ise ürününü iptal ettirerek ücretinin iadesini talep edebilir. İade talebinde bulunulacak ürün eğer baskılı değil ise cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI' ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde, iade edilmek istenilen ürünlerin faturası ile birlikte firma adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli eğer ki özel baskı değil ise ALICI'ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Ürün bütün standart aksesuarları, ambalajları ile gönderilmelidir ve 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde biraz alma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI'nın mal veyahizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleriyetkilidir. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yılAralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğuyerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.
Satıcı : MRV MATBAA / Sercan AKTAY
Alıcı :
Tarih :